MERMAİD AND CREATİVE COSTUMES

9b026c3ce282a4a13c1f7a70073826cb.jpgTHE SUBJECT İS VERY UNUSUAL FOR ME AND MY FAVORITE THEME.ACCORDING TO A LEGEND ABOUT THE PRESENCE OF MERMAID ,THE GOD OF THE SYRIAN GODDESS DROWNED IN THE WATER,SEMI-FISH,AND HALF HUMAN3c2ae22c6b29fc279486ea4af32bd1ec5563ed07e3f96e8999077e669e9e98b6.jpg.K.COLUMB SAİD HE CAME ACROSS THE MERMAID AND LIKENED IT TO MORE MAN OTHER DETAILS OF THE MERMAID REAL-LIFE IMAGES WERE FOUND DURING A TSUNAMI OFF THE COAST OF INDIA.

DESIGNERS WHO ARE AFFECTED BY THE STORY OF THE MERMAID HAVE MADE BEAUTIFUL DESIGNS.BUT THE EXACT DETAILS OF THE  MERMAIDS ARE NOT KNOWN.WHAT DO YOU KNOW ABOUT IT?098c786797c50a22e90d92446e59c19a.jpg

BU MÖVZU MƏNİM ÜÇÜN ÇOX QEYRİ-ADİ VƏ SEVDİYİM MÖVZUDUR.DƏNİZ QIZLARININ VARLIĞINDAN BƏHS EDƏN RƏVAYƏTƏ GÖRƏ SURİYA TANRISI ÖZÜNÜ BALIĞA ÇEVİRMƏK ÜÇÜN SUYA ATMIŞ,YARI BALIQ ,YARI İNSAN OLARAQ QALMIŞDIR.

K.CLOUMB İSƏ BİR DƏNİZ QIZINA RAST GƏLDİYİNİ,ONUN DAHA ÇOX KİŞİYƏ OXŞADIĞINI SÖYLƏMİŞDİR.DƏNİZ QIZLARININ REAL HƏYATDA GÖRÜNÜŞLƏRİ İLƏ ƏLAQƏLİ DİGƏR MƏLUMAT İSƏ 2004-DƏ HİNDİSTAN SAHİLLƏRİNDƏ SUMAMİ ZAMANI AŞKAR EDİLİB.5c8b66daae2e189a00c1d862c4658dfbf4e4bb7d7521b2cd40a6ac7315f71262c6666e6fb70577e40597cc916264d37a6ee415d5db853aaa18c630fbf6400f8a4ae412185e4ea2640ef86c46548b0c6fDƏNİZ QIZI RƏVAYƏTLƏRİNDƏN TƏSİRLƏNƏN MODACILAR İSƏ GÖZƏL TASARIMLAR DÜZƏLDİB AMMA DƏNİZ PƏRİLƏRİ HAQQINDA TAM DƏQİQ MƏLUMAT BİLİNMİR.BƏS SİZ BU HAQDA NƏ BİLİRSİNİZ?

Advertisements

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s