RAİNBOW MAUNTAINS🌈PERFECT COLORS

a06e45fb0c5f1b947f1565255dac4705

THOSE WHO SEE THE RAINBOW MAUNTAINS IN PERU ADMIRE.THESE MAUNTAINS ARE FORMED OF MINERALS AS A RESULT OF TECTONIC FRACTURES.9dfb76d9448fa4d8461b0eb340ffc988IT LOOKS LIKE A RAINBOW IN A MIRACULOUS WAY.AS IF THE RAINBOW HAD FALLEN INTO THE GROUND.THE WAY TO THE MAUNTAINS IS DIFFICULT  AND THE HORSES ARE USED.

THE AIR IS COOL BECAUSE IT IS TOO HIGH.BUT LOCAL PEOPLE HAVE ADAPTED TO THIS ENVIRONMENT .AND THE RAINBOW MOUNTAINS HAVE TURNED THIS INTO A TOURIST DESTINATION.37b2b4800889ec05a747fae2251beae2.jpgPERUDA YERLƏŞƏN GÖYQURŞAĞI DAĞLARI GÖRƏNLƏRİ HEYRAN EDİR.BU DAĞLAR TEKTONİK QIRILMALAR NƏTİCƏSİNDƏ MİNERALLARDAN YARANMIŞDIR.MÖCÜZƏLİ BİR ŞƏKİLDƏ GÖYQURŞAĞI KİMİ GÖRÜNÜR.SANKİ GÖYQURŞAĞININ YERƏ DÜŞMÜŞ FORMASIDIR.

PERUDAN BU DAĞLARA GEDİŞ YOLU ÇOX ÇƏTİN OLDUĞUNDAN MİNİK VASİTƏSİ KİMİ ATLARDAN İSTİFADƏ OLUNUR.YÜKSƏKDƏ HAVA ÇOX SƏRİNDİR.AMMA YERLİ İNSANLAR BU MÜHİTƏ UYĞUNLAŞIB.VƏ GÖYQURŞAĞI DAĞLARI BURANI TURİSTİK BÖLGƏYƏ ÇEVİRİB.

Advertisements

7 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s