AMİSH STYLE

 

MODERATE AND TECHONOLOGY REJECTİNG ,AMİSH LİVE A SİMPLE LİFESTYLE.THEİR CLOTHES ARE DİFFERENT.USED HORSES CARTS AND BİCYCLES.f296e8673bcc3ec65ea4158d44258614.jpgTHEY LİGHT CANDLES AT NİGHT.FİRST SETTLED İN PENİNSULA.THEN SPREAD TO AMERİCA.THEY ARE GUİLTY OF THE WOMAN’S APPAREL.ENGAGED IN AGRICULTURE.

THEY LIVE IN A NATURAL WAY.AMISH ALSO DREW ATTENTION TO THE DRESS .AND FASHION DESIGNERS IN THIS STYLE FASHION.8ad68329fb4446c28231bec104f77159cf6f6c6bb45fa9f3ec1f61b81652d40ca4c77209a5d6215a124d8a913c82593863fd15feb22006728862b92844008de0369f81294852cdceb073d21987796d20035f7e74d84843eedff6ed8ca4f4f558661bd902edbab65a64afcc00d81a5e1a8f955102155372094f599deeb9a06a7bee7f2ddcdf9c37d2b04036e3f5acb5d320a03406c4aa73c1925cd2c2bafdf4dad773e37d271baddd467d8d504646cbcdb884399c8a528cb6b20747719fbd61de23884d659590ef3fb346500faf149d7c63afd3f9a87d0ea141b08557ff53883537f7fe3d834f97773f7bdcd217fcff630036859c5874c7ed96bf2e471521c9f9def02be59ca8219943445fb84c5140c7b506a000528d0d19b58ac74eeef406d4e91093dd692bda54bbcc8df14103d60e17c64f66720aab879dba6f41b1fa370885908f5be1da220c4fdca1c9e64e58a3517a6ec8f4a88e70202158b1688cdb173664903ba1a8c8c2da72c6190ef26afa7370bca1cfd3d767944cf968cd503c2247b6a695edac7ccb5edf590e1c27cdee0829db2343bf395bcda4e01df81a36c3MODERINIZMI VƏ TEXNOLOGİYANI RƏDD EDƏN AMİŞLƏR SADƏ HƏYAT TƏRZİ YAŞAYIRLAR.ÖZ GEYİMLƏRİ İLƏ FƏRQLƏNİRLƏR.AT ARABALARI, VELOSİPEDDƏN İSTİFADƏ EDİR,GECƏLƏRİ ŞAM İŞIĞI YANDIRIRLAR.

İLK OLARAQ PENSİLVANİYA ŞTATINDA MƏSKUNLAŞIBLAR.DAHA SONRA AMERİKAYA YAYILIBLAR.XRİSTİAN MƏHSƏBLİDİRLƏR.QADINLARIN GÖSTƏRİŞLİ GEYİMİNİ GÜNAH HESAB EDİRLƏR.QADINLAR PALTARLARI ƏLLƏRİNDƏ YUYURLAR.LAZIM OLANI GEYİMİ ƏLLƏRİNDƏ TİKİRLƏR.

UŞAQLAR 8Cİ SİNİFƏ QƏDƏR MƏKTƏBƏ GEDİRLƏR.SONRA MÜASİR HƏYATA DÜŞMƏMƏLƏRİ ÜÇÜN MƏKTƏBDƏN TEZ ÇIXARILIRLAR.AMİŞLƏR ÖZ MƏHSƏBLƏTİNDƏN BİRİ OLANLA AİLƏ QURURLAR.8c2d3fb41bca6866826c2a80b8f3f2b4754cfb245598830fd9285ace768f911fee0f3c778b2ed631bbba174287d995e9b82ab2bdb3d4befe12edc81b8febaa427d5f38f9ed593f412b49cd014393e8364313cc6a84cfe99e4ae64b19fe13e9d75165f0a95216296e7f110363c2ff1c8d4fe9a96b9906c6ec225d6e762535478d50842ff1849f2d95631d21ebf45c1bfe

Advertisements

4 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s