THE FİRE MOUNTAİN 🔥AZERBAİJAN

555a4a2ca39bf532f7ceb4dc3a7ec89f.jpgTHE FİRE MAUNTAİN İS LOCATED ON ABSHERON PENİNSULA İN AZERBAİJAN.THİS MOUNTAİN İS BURNİNG FOR 14 CENTURİES.FOR THE FİRST TİME BEGAN TO BURN AS A RESULT OF LİGHTNİNG.FLAMMABLE ,METHANE AND SULFUR MİXTURE.WHEN THE RAIN FALLS MORE.5c2732adc18f13ff0489a72829bef840.jpgPREVIOUSLY THERE WERE THREE FLAME ON THIS MOUNTAIN.AND NOW THERE IS ONE .THIS GAS IS USELESS .THIS GAS  BURNS OUTDOORS ,CREATES EXPLOSION IN CLOSED SPACE.b3898bda9c97cdb81d3edf79bbb0e77c.jpgIN THE WINTER SULFUR COMES OUT AND SEVERE BURNS IT ALWAYS ATTRACTS MOUNTAIN TOURISTS.AZƏRBAYCANDA ABŞERON YARIMADASINDA YANARDAĞ YERLƏŞİR.BU DAĞ ƏSİRLƏRDİR YANIR.7Cİ ƏSRDƏ ŞİMŞƏK NƏTİCƏSİNDƏ YANMAĞA BAŞLAYIB.9558786d871850dbfad588bf800c63a8.jpgALOVU YARADAN METAN QAZI VƏ KÜKÜRD QARIŞIĞIDIR.BU QAZ İSTİFADƏYƏ YARARSIZDIR.31b5d16588f64187ea6d835fc0df75be.jpgAÇIQ HAVADA YANIR,QAPALI MƏKANDA PARTLAYIŞ VERİR.ƏVVƏLLƏR BU DAĞDA 3 ALOV VARMIŞ.İNDİ İSƏ BİRİ QALIB.YAĞIŞ YAĞDIQDA ALOV ŞİDDƏTLƏNİR.BU DAĞ TURİSTƏRİ ÖZÜNƏ CƏLB EDİR.QIŞDA DAHA ÇOX ALOVLANIR ÇÜNKİ KÜKÜRD QAZI ÜZƏ ÇIXIR.5b3e978df2df38a82eef49a26823d768.jpg

Advertisements

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s